top of page
מאמר קטן על הכסף הגדול שהממשלה מחלקת לייצואנים עם הפנים לשוק ההודי

אגף מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה יחד עם רשות החדשנות מקדמים מגוון כלי סיוע לייצואנים ישראלים. מתוך מגוון הכלים, ישנם 3 תוכניות סיוע אשר מקבלות עדיפות בגובה הסיוע, לייצואנים שרוצים לפנות לשוק ההודי (יחד עם סין, ויפן)

גב' אנה פליוורט, ראש מחלקת תמריצים במשרד רו"ח פאן קנה, ריכזה עבורכם תיאור קצר על כל אחת מתוכניות הסיוע הרלוונטיות.

 

1. תוכנית כסף חכם

מיועדת לחברות בהיקף מכירות עד 200 מיליון ₪ ובהיקף יצוא מינימלי בסך 250 אלף $ . במסגרת התוכנית ניתן סיוע לחברות ישראליות אשר מעוניינות להתחיל לשווק להודו או לחלופין להחדיר מוצר חדש לשוק ההודי. הסיוע הכספי נועד לפיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה וכלל בין היתר שכירות שירותי יועצים מקצועיים, שכר עובדים והשתתפות בתערוכות וכנסים, קמפיינים פרסומיים ושיווק דיגיטאלי, ביטוח, תקינה ועלויות משפטיו, ייועץ שיווקי.

התמיכה היא עבור פרויקטים בהיקף עד 2 מיליון ₪ למשך שלוש שנים ובתימכה מירבית של 50% (מימון עד 1 מיליון ₪ )

פרטים נוספים אודות התכנית, באתר מנהל סחר חוץ.

2. תוכנית התאמת מוצרים לשוק ההודי

מסלול זה של רשות החדשנות מאפשר לחברות להתאים את מוצריהן לשוק ההודי בהיבטים של שינוי תהליכי ייצור, רגולציה, שפה, אקלים ועוד. מסלול זה מציע תמיכה ומימון של עד 50% לחברות הנדרשות לבצע שינויים במוצרים שלהן ולערוך בהם התאמות טכנולוגיות והנדסיות בהתאם לתקנים ולצרכים של שוק היעד המתפתח. ההוצאות המוכרות במסגרת מסלול זה כוללות שדרוג/שינוי תהליכי יצור, התאמה לרגולוציה, הקמת אתר פיילוט (beta site) ו-utility patent ועוד.​

פרטים נוספים אודות התוכנית, באתר רשות החדשנות.

3. קרן סיוע לפרוייקטים ומכרזים

מסלול זה מיועד לסייע לחברות ישראליות בגישה לפרויקטים בינלאומיים על ידי השתתפות במימון של 50% בהגשת הצעה למכרז בחו"ל או הוכחת התכנות (פיילוט) לפרויקט. גובה הסיוע הוא מענק שעד 50% מההוצאות המוכרות, עבור הוכחת התכנות עד לסכום כולל של 500 אלף ₪ ועבור הגשת הצעה למכרז עד לסכום כולל של 400 אלף ₪.

פרטים נוספים אודות התוכנית, באתר מנהל סחר חוץ.

לסיכום, השוק ההודי הוא שוק שהוגדר על ידי הממשלה כשוק חשוב ואסטרגי עבור הייצואנים הישראלים.

כניסה לשוק ההודי יחד עם שותף מקומי מתאים, יכול לפתוח לחברה ישראלית שווקים רבים נוספים הן בדרום מזרח אסיה, והן במדינות המפרץ.

הרעיון הוא להיכנס נכון לשוק, עם השותף הנכון, יחד עם סיוע ממשלתי

במידה ויש שאלות, או נדרש סיוע בהכנת בקשה לתוכניות הנ"ל, מוזמנים ליצור קשר.

חזרה לשאר הכתבות

bottom of page